ΑΜΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

pic.jpg
Πάροδος Γ. Σεφέρη
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 69366
e-mail: p.karagiannis@mikripoli.gr
Ισολογισμοί
 
Χρήση 2014    
     
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση Γ.Σ. 30/06/2015